Woonbegeleider Individueel
De Ark / Sociaal werkers
Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.

Toon alle vacatures bij De Ark

Als Woonbegeleider reik je onze huurders de mogelijkheid aan hun recht op wonen daadwerkelijk te vrijwaren. Je bent voor deze klanten een laagdrempelig en klantvriendelijk aanspreekpunt en begrijpbare informatieverstrekker die een brugfunctie verzorgt tussen klant en organisatie enerzijds, en tussen klant en regelgeving, rechten en plichten anderzijds. In deze rol onderschrijf je en draag je de kwalitatieve en klantgerichte werking van onze organisatie uit. Je verantwoordelijkheid bestaat erin om de leefbaarheid te bevorderen en te handhaven op niveau van het individu (woning) en de bewonersgroep (wijk). Je takenpakket is gevarieerd en gaat van het begeleiden van klanten en afleggen van huisbezoeken, het praktisch en administratief opvolgen en beheren van huurdersdossiers, tot het verlenen van professionele nazorg en actieve individuele woonbegeleiding in combinatie met onthaalbezoeken. Belangrijk in deze functie is dat je voelsprieten ontwikkelt zodat je mogelijk problematische situaties snel kan detecteren. Dit doe je onder meer door regelmatige aanwezigheid in de wijken en afleggen van huisbezoeken, alsook het opbouwen, opnemen en opvolgen van individuele dossiers en zelfs bemiddelend optreden in samenlevingsproblemen, indien noodzakelijk. In je functie onderhoud je actief je netwerken met actoren zoals huurders, wijkwerking, wijkagenten, OCMW-medewerkers, gemeentelijke medewerkers, alsook met de algemene netwerken zoals VMSW, en andere collega’s Sociale Huisvestingsmaatschappijen.

Datum van publicatie
2012-07-10

Telefoon
014 40 11 09

Fax
014 40 11 01

Adres
De Ark, Campus Blairon 599 , 2300 Turnhout, Belgie

Aanvullende informatie
Britt De Bie

Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.

Trefwoorden
Woonbegeleider, Rechten